Visi dan Misi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

VISI :

“ TERWUJUDNYA GURU PENDIDIKAN DASAR YANG MULIA, PROFESIONAL DAN SEJAHTERA UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG ”

MISI :

  1. MEWUJUDKAN PENGUATAN PERAN GURU PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI PELAKU PENDIDIKAN YANG KUAT;
  2. MEWUJUDKAN GURU PENDIDIKAN DASAR YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN YANG BERMUTU;
  3. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN GURU PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU UNTUK MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG MELUAS, MERATA DAN BERKEADILAN.